Головна » 2013 » Червень » 5 » Новий Порядок забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації інвалідів
18:11
Новий Порядок забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації інвалідів
Новий Порядок забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації інвалідів, дітей-інвалідів та інших окремих категорій населенняУ листопаді 2011 року Верховною Радою України ухвалені зміни до ст.26 Закону України «Про реабілітацію інвалідів в Україні», якими запроваджено новий механізм забезпечення ТЗР.
Порядок забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації інвалідів, дітей-інвалідів та інших окремих категорій населення, перелік таких засобів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 05.04.2012 № 321 (далі – Порядок).

 

Цей Порядок визначає:
- механізм безоплатного забезпечення інвалідів, дітей-інвалідів та інших окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації (далі – ТЗР);
- безготівкового перерахування коштів підприємствам, що виконали індивідуальні заявки інвалідів, дітей-інвалідів та інших окремих категорій населення на виготовлення технічних та інших засобів реабілітації, надання послуг з їх ремонту.
Дія цього Порядку не поширюється на осіб, інвалідність яких пов’язана з трудовим каліцтвом, що настало внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання.
Категорії осіб, які мають право на забезпечення ТЗР:
- інваліди та діти-інваліди забезпечуються усіма видами технічних та інших засобів реабілітації. Також зазначеними засобами (крім засобів для пересування) забезпечуються діти віком до 18 років з вадами слуху, зору, опорно-рухового апарату;
- ветерани військової служби, ветерани органів внутрішніх справ і ветерани державної пожежної охорони забезпечуються протезами верхніх та нижніх кінцівок, спеціальними засобами для самообслуговування та догляду, які є обов'язковими для застосування у разі забезпечення такими протезами;
- особи похилого віку забезпечуються протезами верхніх та нижніх кінцівок і спеціальними засобами для самообслуговування та догляду, які є обов'язковими для застосування у разі забезпечення такими протезами. При забезпеченні протезами нижніх кінцівок видаються лише протези та чохли на куксу (ортопедичне взуття не видається).
- жінки після мастектомії та з вродженими вадами молочних залоз забезпечуються протезами молочних залоз, ліфами для їх кріплення, ортезами на верхні кінцівки, зокрема компресійними рукавами.
Медичні показання до забезпечення технічними та нішими засобами реабілітації визначаються для:
інвалідів - медико-соціальні експертні комісії (далі – МСЕК) з оформлення індивідуальної програми реабілітації;
дітей-інвалідів та інших осіб – лікувально-консультативні комісії лікувально-профілактичних закладів (далі – ЛКК) або клініки Українського науково-дослідного інституту протезування, протезобудування та відновлення працездатності з оформленням відповідного висновку.
Інвалідів та дітей-інвалідів, які досягли шестирічного віку (для забезпечення кріслами колісними з електроприводом), обласні, центральні міські медико-соціальні експертні комісії з оформленням відповідного висновку.
Медичні показання визначаються на підставі переліку діагнозів відповідно до класифікаційних шрифтів зазначених засобів, що затверджуються разом з МОЗ.
Підставою забезпечення інвалідів по слуху мобільними телефонами є висновок МСЕК про інвалідність по слуху;
Підставою для забезпечення інвалідів І і ІІ групи по зору годинниками та магнітофонами є висновок МСЕК про інвалідність по зору;
Для інвалідів I і II групи по зору з числа студентів та слухачів вищих навчальних закладів I—IV рівня акредитації і професійно-технічних навчальних закладів, юристів, журналістів, педагогів, інших спеціалістів, керівників та їх заступників підставою забезпечення диктофонами є:
висновок МСЕК про інвалідність по зору
рішення комісії департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації за участю представника УТОС.
Куди і кому звертатися для взяття на облік щодо забезпечення ТЗР
Інваліди, діти-інваліди та інші окремі категорії населення звертаються до управління соціального захисту населення за зареєстрованим місцем проживання.
Громадяни, які не можуть самостійно зібрати та надати до управління соціального захисту населення документи, можуть доручити це своєму представнику (рідні, сусіди, соціальний працівник, працівник сільської ради).
Які документи необхідно подати інваліду для взяття на облік щодо забезпечення ТЗР
заяву про забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації; 1.1 Заява про взяття на облік; 1.2 Заява про замину ТЗР; 1.3 Заява про дозвил на отримання
анкету на технічні засоби реабілітації (із зазначенням конкретної моделі виробу та виробника); Заявка анкета коляски; Заявка анкета на ЗР;
копію документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, у якому зазначено реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер), або копію сторінки паспорта громадянина України з відміткою про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта (для осіб, які через релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платник податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті);
паспорт або свідоцтво про народження (для осіб віком до 16 років);
довідку про реєстрацію місця проживання для дітей, у тому числі дітей-інвалідів, віком до 16 років, та осіб, паспорти яких не містять відомостей про реєстрацію місця проживання (крім бездомних громадян);
висновок МСЕК про встановлення інвалідності (для дітей-інвалідів – висновок ЛКК) у разі, якщо особа вперше звертається до місцевих органів соціального захисту населення або змінюється група інвалідності;
індивідуальну програму реабілітації (для інваліда та дитини-інваліда) або висновок ЛКК (для інших осіб, інвалідів, група інвалідності яких встановлена до 1 січня 2007 року як безстрокова або строк дії якої не закінчився), яка містить показання для забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації;
посвідчення, яке підтверджує право особи на пільги (для ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і ветеранів державної пожежної охорони);
посвідчення про взяття на облік (для бездомних громадян).
Законний представник інваліда, дитини-інваліда, іншої особи подає документи, що підтверджують його особу та повноваження.
Для взяття на облік інвалідів по зору, слуху з числа членів УТОС, УТОГ до місцевого органу соціального захисту населення із зазначеними документами та копією членського квитка за бажанням інваліда може звернутися керівник первинної організації відповідного товариства, який повинен мати при собі документи, що підтверджують його особу та повноваження.
Інваліди, інші особи або їх законні представники, законні представники дітей-інвалідів, керівники первинної організації УТОС, УТОГ відповідальні за достовірність даних, що містяться у пред’явлених документах.
Подання документів, що містять завідомо неправдиві дані, є підставою для відмови інвалідові, дитині-інваліду, іншій особі у взятті на облік.
Також працівники місцевого органу соціального захисту населення відповідальні за нерозголошення даних щодо забезпечення інвалідів, дітей-інвалідів, інших осіб технічними та іншими засобами реабілітації.
Де можна замовити та отримати ТЗР
Інвалід, дитина-інвалід, дитина віком до 18 років або їх законний представник після одержання направлення в органах соціального захисту населення замовляє ТЗР:
- на підприємстві;
- в сервісному центрі;
- в місцевому органі соціального захисту населення.
ТЗР видають місцеві органи соціального захисту населення, або за бажанням інваліда їх можна отримати безпосередньо на підприємстві чи в сервісному центрі.
Умови забезпечення ТЗР
Інваліди, діти-інваліди, інші особи забезпечуються технічними та іншими засобами реабілітації без права їх продажу, дарування і передачі протягом строку, на який видається такий засіб.
Першочергово ТЗР забезпечуються діти-інваліди, позачергово – інваліди та жінки після мастектомії, з вродженими вадами молочних залоз у разі первинного протезування.
Позачергово забезпечуються магнітофонами інваліди I і II групи по зору, які є постійними відвідувачами бібліотеки.
Діти-інваліди та діти до 18 років забезпечуються протезно-ортопедичними виробами у міру виростання, що підтверджується довідкою ЛКК про зміну антропометричних даних (за винятком ортопедичного взуття)
Діти-інваліди, антропометричні розміри яких не змінилися, забезпечуються двома парами ортопедичного взуття на рік на вибір – зимовим або літнім. У разі зміни антропометричних даних, що підтверджується довідкою ЛКК, діти-інваліди забезпечуються ортопедичним взуттям у кількості не більше чотирьох пар на рік.
Забезпечення протезно-ортопедичними виробами та іншими засобами реабілітації:
Інваліди забезпечуються двома парами ортопедичного взуття на два роки;
за наявності довідки з місця роботи – двома парами такого взуття на рік та одним протезом на два роки.
Діти до 18 років забезпечуються двома парами ортопедичного взуття на рік.
Забороняється видавати інвалідам та дітям до 18 років дві пари зимового ортопедичного взуття.
У разі забезпечення інвалідів ортопедичним взуттям додаткові ортези на стопу безоплатно не видаються.
У разі численних (два і більше) уражень верхніх та/або нижніх кінцівок протези та/або ортези видаються з розрахунку по одному виробу на кожну уражену кінцівку на рік.
У разі двосторонньої ампутації молочних залоз протези молочної залози видаються з розрахунку одна пара на рік, ліфи для їх кріплення – три одиниці на рік.
Інваліди та діти інваліди можуть бути забезпечені одночасно не більш, як двома кріслами колісними: дорожнім і універсальним (одне з яких може бути з електричним приводом).
У разі, коли інвалід, дитина-інвалід, дитина віком до 18 років не може користуватися технічними засобами реабілітації серійного виробництва, що підтверджено індивідуальною програмою реабілітації або висновком МСЕК, ЛКК, він забезпечується засобом реабілітації за індивідуальним замовленням.
У разі смерті інваліда, дитини-інваліда, іншої особи виданий безоплатно технічний засіб реабілітації, строк експлуатації якого не закінчився, повертається місцевому органу соціального захисту населення членами сім’ї померлого інваліда чи іншої особи.
Також місцеві органи соціального захисту населення організовують повернення ТЗР, якими були забезпечені одинокі інваліди та інші особи, що померли.
У разі відмови членів сім’ї померлих інвалідів, дітей-інвалідів, інших осіб повернути ТЗР проводиться їх вилучення за рішенням суду.
У разі коли інвалід, дитина-інвалід, інша особа або їх законний представник безоплатно отримали ТЗР через місцевий орган соціального захисту населення за рахунок коштів місцевого бюджету, інших надходжень, зокрема благодійної або гуманітарної допомоги, їм не видається відповідний засіб за рахунок коштів державного бюджету, про що інформується інвалід, дитина-інвалід, інша особа або їх законний представник.
Дострокова заміна ТЗР:
Технічні та інші засоби реабілітації, видані інваліду, дитині-інваліду, іншій особі, можуть бути достроково замінені на підставі:
акта про недоцільність проведення їх ремонту, складеного підприємством, сервісним центром;
довідки про викрадення;
зміни антропометричних даних, що підтверджується довідкою ЛКК.
У разі зміни антропометричних даних, зокрема розміру кукси інваліда, дитини-інваліда, іншої особи, які користуються протезом модульного типу, підприємство замінює приймальну гільзу (куксоприймач) на підставі висновку комісії підприємства.
Заміна технічних та інших засобів реабілітації раніше встановленого строку проводиться за медичними показаннями на підставі висновку МСЕК, ЛКК, а також у разі недоцільності проведення їх ремонту, що підтверджується актом комісії підприємства.
Ремонт технічних засобів реабілітації:
На період виготовлення замовленого засобу або проведення ремонту виданого ТЗР інвалід, дитина-інвалід, інша особа можуть бути тимчасово забезпечені ТЗР, виготовленими за рахунок коштів державного чи місцевого бюджету, з числа тих, що повернуті згідно з пунктом 26 Порядку.
Ремонт ТЗР проводиться підприємствами, сервісними центрами за зверненням місцевого органу соціального захисту населення на підставі заяви інваліда, дитини-інваліда, іншої особи або їх законного представника.
Гарантійний та післягарантійний ремонт ТЗР проводиться безоплатно.
Зняття з обліку проводиться у разі:
відміни відповідних медичних показань для забезпечення ТЗР;
зняття інвалідності та втрати права на пільги;
виїзду на постійне місце проживання за кордон;
смерті.
Інвалід, дитина-інвалід, інша особа, які відмовились від ТЗР, знімаються з обліку на строк експлуатації відповідного засобу у разі відсутності документа, що підтверджує їх перебування в закладах охорони здоров’я, за межами регіону, в якому вони проживають, та отримання неякісного ТЗР (складається акт про непридатність до експлуатації або неналежну якість відповідного засобу).
Разі смерті інваліда, дитини-інваліда, іншої особи такий засіб видається наступному за списком інваліду, дитині-інваліду, іншій особі, що перебувають на обліку та потребують такого засобу.
Доставка ТЗР
Підприємствами-виробники, які виготовляють ТЗР, постачають їх до сервісних центрів.
Сервісні центри
Для реалізації нового механізму забезпечення, надання ефективної адресної допомоги інвалідам при державних та казенних протезно-ортопедичних підприємствах створено сервісні центри із забезпечення інвалідів ТЗР та технічного обслуговування цих засобів.
Такий Сервісний центр діє в м. Кіровограді на базі Кіровоградської дільниці Полтавського казенного експериментального протезно-ортопедичного підприємства, яке знаходиться за адресою: пров. Тінистий, 8, контактний номер телефону: (0522) 56-33-53
Основні види ТЗР:
протезно-ортопедичні вироби, в тому числі ортопедичне взуття (системи отрезів на хребет, системи ортезів на верхні та нижні кінцівки, системи протезів верхніх та нижніх кінцівок, протези молочної залози);
спеціальні засоби для самообслуговування та догляду (допоміжні засоби для особистого догляду та захисту: наколінники, налокітники, рукавиці, чохли на кукси, ліфи для кріплення протезів молочної залози, подушки протипролежневі, крісла-стільці із санітарним оснащенням, сидіння на унітаз, сидіння для ванни та душу, підставки для ванни);
засоби для пересування (крісла колісні кімнатні та дорожні, крісла колісні з електричним приводом);
допоміжні засоби для особистої рухомості, переміщення та підйому (палиці, милиці, ходунки);
меблі та оснащення (столи, столи-парти, стійки парти, стінки шведські дитячі, поручні);
спеціальні засоби для орієнтування, спілкування та обміну інформацією (магнітофони, диктофони, годинники, мобільні телефони для письмового спілкування).
Категорія: Зміни до Законодавства | Переглядів: 2180 | Додав: Admin | Теги: забезпечення ТЗР, інваліди | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]

Hello-Site.ru. Бесплатный конструктор сайтов.

/body>