Відділ автоматизованої обробки інформації та контролю за призначенням соціальних виплат входить до складу Управління праці та соціального захисту населення, як структурний підрозділ.

До складу входять: начальник відділу та  головний спеціаліст. 

Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України і Законами України, Указами Президента України постановами та розпорядженнями Верховної ради України, Кабінету Міністрів, наказами Міністерства праці та соціальної політики, Головного управління праці та соціального захисту населення Донецької облдержадміністрації, актами законодавства, що стосуються державної служби, інструкцією з діловодства, іншими нормативно-правовими актами, що регулюють розвиток системи надання адресної соціальної допомоги та пільг.

Відділ здійснює керівництво у сфері соціального захисту та соціального забезпечення пенсіонерів, інвалідів, одиноких непрацездатних громадян, дітей-сиріт, одиноких матерів, багатодітних, сімей з дітьми, а також малозабезпечених сімей, інших соціально незахищених громадян, які потребують допомоги і соціальної підтримки з боку держави.

Відділ здійснює свою діяльність на підставі Положення про Управління праці та соціального захисту населення Олександрівської райдержадміністрації.

Основними завданнями відділу є:

- забезпечення соціального захисту населення малозабезпечених громадян;

- забезпечення у межах своїх повноважень дотримання законодавства про соціальний захист населення, що потребують підтримки;

- правильна і своєчасна виплата встановлених законодавством державних допомог;

- виплата адресної соціальної допомоги малозабезпеченим громадянам і сім′ям з дітьми, виплата цільової грошової допомоги на прожиття, здійснення компенсаційних заходів соціального захисту населення.

Відділ відповідно до покладених на нього завдання:

Організовує роботу, пов’язану з вирішенням питань соціального захисту населення и, соціально незахищених громадян, інвалідів.

Здійснює реєстрацію, облік особових рахунків, форми №3 отримувачів усіх видів соціальної допомоги.

Здійснює автоматизовану обробку інформації та контролю за призначенням соціальної допомоги.

Визначає спосіб виплати усіх видів соціальної допомоги.

Здійснює формування відомостей нарахування по кожному виду соціальної допомоги.

Забезпечує виплату нових та перерахунки раніш призначених соціальних допомог, друкування протоколів виплати.

Здійснює перевірку правильності виплати нових та перерахунки раніше призначених усіх видів соціальної допомоги.

Здійснює перевірку протоколів фіксації та контролю виплатних даних.

Здійснює перевірку внесення не оплати та утримання переплат.

Організовує перевірку відомостей коректировки до нарахування, відомостей нових та знятих з оплати особових рахунків після нарахування, відомостей руху особових рахунків.

Проводить своєчасну відправку виплатних відомостей до установ банку, відділень зв′язку.

Забезпечує своєчасне нарахування коштів для виплати, підготовку документів для проведення безготівкових виплат, що передаються банківським установам та підприємствам зв′язку.

Готує відповідні звіти та фінансові довідки, щодо надання усіх видів соціальної допомоги.

Проводить інвентаризацію особових справ і особових рахунків осіб, які одержують різні види допомоги, в установленому законодавством порядку.

Проводить роз'яснювальну роботу серед населення з питань соціального забезпечення і соціального захисту, застосування законодавства по наданню всіх видів соціальних допомог.

В установлені терміни розглядає звернення громадян з питань, що належать до компетенції відділу, і вживає відповідні заходи.

Забезпечує своєчасне надання необхідних даних для складання звітності.

Здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

 

Hello-Site.ru. Бесплатный конструктор сайтов.