Відділ з питань праці та соціально-трудових відносин входить до складу Управління праці та соціального захисту населення, як структурний підрозділ.

До складу входять: начальник відділу - ,  Чулкова Світлана Василівна

                                головний спеціаліст - Свідін Микола Олександрович, 

                                головний спеціаліст - Кухтик Ірина Іванівна.

Основними функціями та напрямками роботи відділу є:

Координація діяльності підприємств, установ і організацій усіх форм власності, спрямованої на удосконалення трудових відносин, забезпечення продуктивної зайнятості. Забезпечення у межах своїх повноважень дотримання законодавства про працю та зайнятість населення на підприємствах, в установах і організаціях. 

Забезпечення реалізації заходів, спрямованих на погашення заборгованості із заробітної плати, посилення мотивації до праці, удосконалення її організації, оплати та нормування, додержання законодавства про соціальний захист населення, своєчасну і не нижче визначеного державою мінімального розміру виплати заробітної плати, здійснює державний контроль за охороною праці, за своєчасним проведенням атестації робочих місць працівників. 

Аналіз ситуації в соціально-трудовій сфері району, стан з укладання колективних договорів на підприємствах, в установах та організаціях. 

Сприяння організації переговорного процесу між сторонами соціального партнерства, надання їм організаційно-методичної допомоги. 

Забезпечення у межах своїх повноважень додержання законодавства з питань колективно-договірного регулювання соціально-трудових відносин.

 Проведення реєстрації, ведення обліку, забезпечення зберігання колективних договорів, змін та доповнень до них.

 В роботі відділу задіяні три особи: начальник відділу, головний та провідний спеціалісти. 

З метою посилення правових засобів захисту громадян в галузі праці, а також контролю за додержанням трудового законодавства на підприємствах всіх форм власності та у фізичних осіб-підприємців створена районна постійно діюча робоча група по дотриманню підприємствами трудового законодавства та легалізації доходів з початку 2011 року було проведено 5 перевірок суб’єктів підприємницької діяльності. В ході перевірок внесено 2 пропозиції та рекомендацій щодо усунення виявлених порушень вимог чинного законодавства з оплати праці.

Серед основних завдань діяльності відділу у сфері колективно-договірного регулювання трудових відносин на сьогоднішній день є: - забезпечення укладання нових колективних договорів або внесення змін і доповнень до діючих підприємствами, установами та організаціями району; - розширення кола підприємств, які укладають колективні договори; - забезпечення врахування рекомендацій та зауважень наданих під час повідомної реєстрації. 

Згідно статистичних даних станом на 01.03.2011 року в Олександрівському районі укладено 104 колективних договорів, якими охоплено 2660 працюючих. З початку 2011 року зареєстровано 29 колективних договорів, до 9 колективних договорів внесені зміни та доповнення. Повідомна реєстрація колективних договорів проводиться згідно вимог Закону України "Про колективні договори та угоди” та постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.1994 року №225 "Про порядок реєстрації колективних договорів”. Під час реєстрації колективних договорів надано 29 рекомендацій, з них 16 - з оплати праці, 3 - з режиму праці та відпочинку, 7 - з питань зайнятості, 3 - з питань охорони праці. 

Управлінням праці та соціального захисту населення райдержадміністрації за звітній період проведено 5 перевірок щодо вивчення стану виконання Закону України «Про колективні договори і угоди», укладення та виконання положень колективних договорів на підприємствах району (Мирнодолинська с/р, Староварварівська ЗОШ, Некременська с/р, Веселогірська ЗОШ, Олександрівська с/р, ). З метою проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи, управлінням 11 лютого 2011 проведено семінар щодо колективно-договірного врегулювання. Учасникам семінару роздані матеріали щодо процедури укладання колективного договору на підприємстві, перелік основних питань, які необхідно врахувати при розробці колективного договору, інформацію про зміни в законодавстві. Робочою групою по проведенню повідомної реєстрації колективних договорів яка створена розпорядженням голови райдержадміністрації № 359 від 28.08.2002 року, постійно здійснюється контроль за включенням в колективні договори положень щодо збереження робочих місць та рівня заробітної плати, терміни виплати заробітної плати відповідно до КЗпП України та мінімального, гарантованого державою, розміру заробітної плати, графіків погашення заборгованості по заробітній платі. 

На підприємствах, установах та організаціях, де відсутні колективні договори, проводиться інформування адміністрації та трудових колективів про необхідність укладення колективних договорів для забезпечення виконання вимог Господарського Кодексу України, Кодексу Законів про Працю України, Закону України «Про колективні договори і угоди», Генеральної та Регіональної Угод та з метою регулювання виробничих, трудових і соціально-економічних відносин і узгодження інтересів працюючих, власників та уповноважених ними органів. . 

Проведено аналіз на підприємствах, організаціях району, за результатами якого було внесені зауваження та пропозиції щодо, покращення роботи по укладенню та виконанню положень діючих колективних договорів, в вчасності щодо внесення змін до діючого колективного договору щодо підвищення заробітної плати На підприємства, установи та організації, де відсутні колективні договори проводиться інформування адміністрації та трудових колективів про необхідність укладення колективних договорів для забезпечення виконання вимог Господарського Кодексу України, Кодексу Законів про Працю України, Закону України «Про колективні договори і угоди», Генеральної та Регіональної Угод та з метою регулювання виробничих, трудових і соціально-економічних відносин і узгодження інтересів працюючих, власників та уповноважених ними органів.

У районі ефективно працює комісія з питань погашення заборгованості із заробітної плати, забезпечення податкових та інших бюджетних надходжень, страхових внесків до Пенсійного фонду та запобігання неплатоспроможності. Очолює комісію голова райдержадміністрації, до складу комісії входять начальники управлінь та відділів. За звітній період проведено 1 засідання комісії, на яких розглянуті питання, пов’язані з нарахуванням підприємствами заробітної плати на встановленому законодавством рівні, підвищення середньої заробітної плати, забезпечення своєчасності і повноти податкових та інших бюджетних надходжень, на яких заслухано звіт 6 керівників підприємств-боржників. Відповідні матеріали були надані до органів прокуратури

 

Hello-Site.ru. Бесплатный конструктор сайтов.