Пріоритети діяльності
управління праці та соціального захисту населення

Реалізація державних програм:

 • реформування існуючої системи надання соціальної допомоги і запровадження консолідованої системи адресної допомоги та соціальних послуг, у тому числі на платній основі;
 • удосконалення системи надання соціального захисту ветеранам війни та праці, інвалідам, громадянам похилого віку, громадянам постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи, одиноким непрацездатним громадянам та іншим;
 • підвищення рівня пенсійного забезпечення;
 • забезпечення фінансової збалансованості та стабільності пенсійної системи регіону;
 • забезпечення процесу проходження реабілітації осіб з обмеженими фізичними можливостями та їх працевлаштування;
 • створення умов для безперешкодного доступу до об’єктів громадського призначення та соціальної інфраструктури;
 • здійснення соціальної адаптації бездомних та осіб, звільнених з місць позбавлення волі.
З метою досягнення зазначених цілей в роботі облдержадміністрації, місцевих органів виконавчої влади визначені наступні пріоритети:

 • забезпечення комплексного обслуговування населення безпосередньо з виїздом за місцем проживання мобільними офісами соціального захисту;
 • створення мережі уповноважених з питань соціального захисту населення сільських та селищних рад для обслуговування населення за місцем проживання;
 • широке інформування про контингент, який потребує соціального захисту шляхом інтегрування бази даних міськ (рай) управлінь праці та соціального захисту населення на регіональному рівні;
 • сприяння професійному навчанню та працевлаштуванню осіб з обмеженими фізичними можливостями;
 • розвиток мережі будинків-інтернатів для громадян похилого віку та інвалідів;
 • впровадження системи надання населенню соціальних послуг на платній основі;
 • подальше розширення переліку видів соціального обслуговування одиноких непрацездатних громадян, малозабезпечених верств населення територіальними центрами системи праці та соціального захисту населення;
 • сприяння залученню благодійної допомоги для вирішення проблем найбільш незахищених верств населення;
 • створення в містах та районах Центрів обліку бездомних громадян та установ соціального захисту (будинків нічного перебування, Центрів реінтеграції) в тому числі обласного центру реінтеграції;
 • забезпечення діяльності діючих закладів соціального захисту для бездомних громадян та осіб, звільнених з місць позбавлення волі;
 • розроблення комплексної Програми щодо безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями до об’єктів соціальної інфраструктури на підставі аналізу ситуації в кожному конкретному місті та районі.

Hello-Site.ru. Бесплатный конструктор сайтов.