Відділ прийому громадян входить до складу Управління праці та соціального захисту населення, як структурний підрозділ.

До складу входять: начальник відділу - Ларкіна Наталя Миколаївна,

                                головний спеціаліст - Грибоєдова Валентина Степанівна.

Основними напрямки роботи відділу є:

Забезпечення соціального захисту населення малозабезпечених громадян.

Забезпечення у межах своїх повноважень дотримання законодавства про соціальний захист населення, що потребують підтримки.

Правильне і своєчасне оформлення особових справ для призначення і виплати встановлених законодавством державних допомог.

Організація прийому громадян.

Надання адресної соціальної допомоги і підтримка малозабезпеченим громадянам і сім’ям з дітьми, призначення та виплата цільової грошової допомоги на прожиття, здійснення компенсаційних заходів соціального захисту населення.

Організовує особистий прийом громадян, телефонний зв`язок „Пряма лінія” та виїзні прийоми начальника управління та його заступників, розробляє графік прийому, веде облік доручень і вказівок, даних на прийомі та здійснює контроль за їх виконанням.

 Організовує функціонування телефонного зв’язку з населенням Горяча лінія”.

Забезпечує реєстрацію і облік усних та письмових звернень громадян.

Оприлюднює інформацію щодо роботи із зверненнями громадян в засобах масової інформації.

Обов’язки спеціаліста відділу виконує роботу згідно плану роботи відділу, Управління праці та соціального захисту населення в тісній взаємодії з працівниками відділу, інших відділів управління;

здійснює прийом та реєстрацію заяв і документів на призначення соціальної допомоги, які визначені законодавчими і нормативно-правовими актами;

 надає консультації стосовно права конкретної сім'ї чи особи на отримання соціальної допомоги; перевіряє правильність заповнення заяви та надає допомогу у її заповненні; перевіряє правильність оформлення та повноти документів, що підтверджують право заявника на відповідні види соціальної допомоги;

видає заявникові повідомлення (відривний талон) про прийняття заяви та документів; визначає необхідність (доцільність) проведення обстеження сім'ї чи особи державним соціальним інспектором;

 реєструє прийняті заяву та документи у відповідному журналі реєстрації;

формує особову справу (при першому зверненні) або вкладає отримані документи до існуючої особової справи (при повторних зверненнях), передає комплекти особових справ і прийнятих заяв і документів Головному спеціалісту з прийому, передача особових справ супроводжує реєстром передачі особових справ; забезпечує підготовку документів на призначення усіх видів соціальної допомоги на комісію з питань соціального захисту населення; організовує роботу з документами у відповідності з чинним законодавством.

Надає відвідувачам Приймальні першу інформацію з питань надання соціальної допомоги і соціальних послуг та процедури їх призначення (хто має право на призначення допомоги, які документи потрібні подати, куди потрібно звернутися з того чи іншого питання, в які години працює Приймальна, де одержати певну довідку, консультацію і т.ін.), надає інформацію про стан розгляду раніше поданої заяви на призначення допомоги, видає бланки документів, які необхідно заповнити для звернення за допомогою; Відповідає за організацію прийому відвідувачів Приймальні громадян, визначає до якого фахівця направити заявника, видає відвідувачам талончик направлення, де зазначено номер кімнати спеціаліста або його робочого місця, прізвище , ім’я та по батькові, час і дату прийому у разі потреби.

Провадить попередній запис відвідувачів на прийом. Передає сформовані особові справи з призначення всіх видів соціальної допомоги, пільг та компенсацій до відділу прийняття рішень. готує розрахунки, звіти та надає інформацію що стосується його діяльності;  

відповідає за своєчасність передачі особових справ до відділу прийняття рішення; аналізує щоденний прийом громадян, за необхідністю - виїзний прийом, згідно графіку; організовує інформаційно - роз’яснювальну роботу із засобами масової інформації, серед населення: щодо призначення усіх видів допомог. виконує роботу згідно плану роботи відділу.

Тісно співпрацює з працівниками відділу та інших відділів управління; у роботі дотримується чинного законодавства, інструкцій з діловодства, інших нормативно-правових актів, що регулюють надання соціальних допомог,; забезпечує ведення журналу довідок та повідомлень ; Здійснює попередній розгляд листів, заяв і скарг громадян, які надійшли до управління праці та соціального захисту населення; веде реєстрацію та облік письмових звернень громадян, що надійшли до управління, на картках встановленого зразку, з відображенням в них суті порушених питань, наданих відповідей, результатів розгляду;

здійснює зняття з контролю письмових звернень громадян на підставі відповідей виконавців, рішення керівництва управління Готує: квартальні та річні звіти з письмових звернень громадян до головного управління (Форма 10) одержує від начальників відділів управління матеріали необхідні для розгляду звернень громадян, письмові та усні пояснення щодо несвоєчасного, або часткового виконання доручень керівництва управління по розгляду конкретних звернень громадян;

листи за належністю питань та повідомляє заявників письмових звернень, якщо порушені у них питання, не відносяться до компетенції управління;

веде реєстрацію і відправляє відповіді на звернення громадян; інформує своєчасно заступника начальника управління про факти порушень терміну, порядку, тяганини щодо розгляду письмових звернень громадян з боку відповідних виконавців;

формує справи по письмовим зверненням відповідно до Інструкції з діловодства за зверненнями громадян;

формує архівні справи по зверненням та передає в архів управління на зберігання;

забезпечує організацію особистого прийому громадян, виїзного прийому, «Телефону довіри» та проведення телефонного зв’язку «Пряма лінія» керівництвом управління згідно затверджених графіків.

 

Hello-Site.ru. Бесплатный конструктор сайтов.