Головна » 2015 » Грудень » 11 » Порядок та умови виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі або інвалідності волонтера
13:25
Порядок та умови виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі або інвалідності волонтера

19 серпня 2015 р. Кабінетом Міністрів України постановою № 604 був затверджений «Порядок та умови виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) або інвалідності волонтера внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва), отриманого під час надання волонтерської допомоги в районі проведення антитерористичної операції, бойових дій та збройного конфлікту

    Даний документ передбачає виплату одноразової грошової допомоги у разі:

- загибелі (смерті) або інвалідності волонтера внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва), якщо смерть/поранення волонтера настали:

1) під час надання волонтерської допомоги громадянам в районі проведення АТО, бойових дій, збройного конфлікту, у тому числі в період здійснення догляду за хворими, інвалідами, одинокими, людьми похилого віку та іншими особами, які через свої фізичні, матеріальні чи інші особливості потребують підтримки та допомоги і проживають в районі проведення АТО, бойових дій, збройного конфлікту;

2) під час надання волонтерської допомоги Збройним Силам, іншим військо-вим формуванням, правоохоронним органам, органам державної влади під час дії особливого періоду, правового режиму надзвичайного чи воєнного стану, проведення  АТО, бойових дій, збройного конфлікту.

-встановлення інвалідності внаслідок поранення (контузії, травми або каліцт-ва)

 

     Для отримання одноразової грошової допомоги члени сім'ї, батьки та ут-риманці загиблого (померлого) (далі - заявники) подають міжвідомчій комісії з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій та виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) або інвалідності во-лонтера, утвореній Державною службою у справах ветеранів війни та учас-ників  АТО (далі - міжвідомча комісія), такі документи:

- заяву кожного заявника, а якщо в загиблого залишилася малолітня чи неповнолітня дитина, - заяву подає інший з батьків, опікун або піклувальник;

- довідку судово-медичної експертизи про причини смерті або довідку про характер отриманих поранень у районі проведення АТО, а також у разі необ-хідності свідчення керівника одного з підрозділів Збройних Сил, інших війсь-кових формувань, правоохоронних органів, органів державної влади, який перебуває безпосередньо в районі проведення АТО, бойових дій та збройного конфлікту, про надання волонтером волонтерської допомоги. Також можуть додаватись інші документи, які підтверджують факт надання волонтерської допомоги в районі проведення АТО, бойових дій та збройного конфлікту.

   До заяви додаються копії :

- свідоцтва про смерть волонтера;

- свідоцтва про народження волонтера - для виплати одноразової грошової допомоги батькам загиблого (померлого);

- свідоцтва про шлюб - для виплати грошової допомоги дружині (чоловікові);

- сторінок паспорта заявника з даними про прізвище, ім'я та по батькові, дату його видачі і місце реєстрації;

- свідоцтва про народження дитини - для виплати одноразової грошової допомоги дитині;

- документа, що підтверджує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (копію паспорта - для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному органові доходів і зборів і мають відмітку в паспорті) кожного заявника, а якщо серед них є дитина, - одного з батьків або опікунів чи піклувальників;

- рішення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті, сільської, селищної ради або суду про встановлення опіки чи піклування (у разі здійснення опіки або піклування над дитиною загиблого волонтера);

- рішення суду або нотаріально посвідченого правочину, що підтверджує факт перебування заявника на утриманні загиблого (померлого), - для виплати допомоги особі, яка не була членом сім'ї загиблого (померлого), але пере-бувала на його утриманні.

      Розмір одноразової грошової допомоги  у разі встановлення інвалідності внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва) визначається виходячи з прожиткового мінімуму, чинного на дату встановлення інвалідності.

    Встановлено  одноразову грошову допомогу у разі загибелі волонтера в розмірі 500 прожиткових мінімумів для працездатних осіб. На сьогодні ця сума становить 609 тис. грн. Допомога виплачується членам сім’ї, батькам та утри-манцям загиблого в рівних частинах. 

     У разі отримання інвалідності передбачена така допомога волонтерам від держави:

 - інвалідність І групи - 250 прожиткових мінімумів (304 тис. грн);

 - інвалідність ІІ групи - 200 прожиткових мінімумів (243 тис. грн);

 - інвалідність ІІІ групи - 150 прожиткових мінімумів (182 тис. грн).

 

Рішення про призначення допомоги буде прийматися Міжвідомчою комісією, яка утворена у Державній службі ветеранів війни та учасників  АТО. 

Волонтер, якому виплачується одноразова грошова допомога в разі настання інвалідності, подає міжвідомчій комісії такі документи:

- заяву про виплату одноразової грошової допомоги у зв'язку з установленням інвалідності;

- копію довідки медико-соціальної експертної комісії про встановлення групи інвалідності;

- довідку судово-медичної експертизи про характер отриманих поранень у районі проведення АТО, а також у разі необхідності свідчення керівника одно-го з підрозділів Збройних Сил, інших військових формувань, правоохоронних органів, органів державної влади, який перебуває безпосередньо в районі проведення АТО, бойових дій та збройного конфлікту, про надання волон-тером волонтерської допомоги. Також можуть додаватись інші документи, які підтверджують факт надання волонтерської допомоги в районі проведення АТО, бойових дій та збройного конфлікту.

     До заяви додаються копії:

- сторінок паспорта волонтера з даними про прізвище, ім'я та по батькові, дату його видачі і місце реєстрації;

- документа, що підтверджує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (копію паспорта - для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному органові доходів і зборів і мають відмітку в паспорті) кожної з осіб, які мають право на отримання грошової допомоги, а якщо серед них є діти, - одного з батьків або опікунів чи піклувальників.

    Виплата одноразової грошової допомоги здійснюється на підставі рішення міжвідомчої комісії про призначення одноразової грошової допомоги органами соціального захисту населення:

- за місцем проживання особи, зазначеної у рішенні міжвідомчої комісії, - у разі загибелі (смерті) волонтера;

- за місцем проживання волонтера - у разі настання інвалідності волонтера.

Для отримання одноразової грошової допомоги особа, зазначена у рішенні міжвідомчої комісії, подає органам соціального захисту населення такі документи:

- заяву про перерахування коштів для виплати одноразової грошової допомоги із зазначенням рахунка в установі банку;

- копії сторінок паспорта з даними про прізвище, ім'я та по батькові, дату його видачі і місце реєстрації.

Якщо у Вас виникнуть додаткові питання, то відповіді на них Ви можете отримати в нашому управлінні за телефоном 2-19-45

 

Категорія: Соціальні виплати | Переглядів: 487 | Додав: Admin | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]

Hello-Site.ru. Бесплатный конструктор сайтов.

/body>