ЗАТВЕРДЖЕНО

 Наказом начальника управління праці та соціального захисту   населення Олександрівської райдержадміністрації

 від 25.12.2009 року № 61

 Стандарт
надання адміністративної послуги
Оформлення документів для взяття на облік забезпечення інвалідів спец. автотранспортом.

Зміст стандарту

Опис стандарту

Нормативно правові акти, що стосуються надання послуги

Закон України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” № 3551-12 від 22. 10.93 із змінами.
Закон України „Про основи соціальної захищеності інвалідів в У країні” № 875 від 21.03.91.

Перелік категорій одержувачів, у тому числі вразливих верств населення

Інваліди війни, загального захворювання, інваліди з дитинства, інваліди-учасники ліквідації та постраждалі ЧАЕС.

Перелік документів, необхідних для надання послуги

Підставою для забезпечення інвалідів автомобілями є заява, висновок обласної МСЕК та настпуні документи:

копія довідки МСЕК про групу та причину інвалідності, а для дітей-інвалідів - копія медичного висновку;

паспорт (для інваліда, законного представника недієздатного інваліда, дитини-інваліда та копія свідоцтва про народження (для дитини-інваліда);

довідка про присвоєння ідентифікаційного номера інваліду та члену сім'ї, якому передається право керування автомобілем, законному представнику недієздатного інваліда, дитини-інваліда;

документ про реєстрацію місця проживання члена сім'ї, якому передається право керування автомобілем, та довідка або акт, що засвідчує факт спільного проживання інваліда і такого члена сім'ї;

для інвалідів I, II і III групи з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких встановлено причинний зв'язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, а також громадян, які брали участь у ліквідації інших ядерних аварій та випробувань, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, - копія посвідчення про належність до категорії 1 осіб, що постраждали внаслідок дії зазначених факторів, та медична довідка визначеного органами охорони здоров'я зразка щодо спроможності інваліда керувати автомобілем (для інвалідів I і II групи, які забезпечуються автомобілями безоплатно);

для інвалідів від загального захворювання або захворювання, отриманого під час проходження військової служби чи служби в органах внутрішніх справ, державної безпеки, інших військових формувань, з числа осіб, які брали безпосередню участь у бойових діях під час Великої Вітчизняної війни та війни з імперіалістичною Японією, - довідка, видана військкоматом, інші документи (копія партизанського квитка), що підтверджують таку участь (видається військкоматом на запит головного чи районного управління соціального захисту), або посвідчення інваліда війни;

для інвалідів унаслідок трудового каліцтва - копія акта про нещасний випадок на виробництві або акта розслідування професійного захворювання і довідка про перебування на обліку у Фонді соціального страхування;

для недієздатних інвалідів - копія рішення суду про визнання інваліда недієздатним та копія рішення (розпорядження) про встановлення над ним опіки;

для малолітніх і неповнолітніх дітей-інвалідів, позбавлених батьківського піклування, - копія рішення (розпорядження) про встановлення опіки та піклування.

Склад і послідовність дій одержувача та адміністративного органу, опис етапів надання послуги

Прийняття та реєстрація заяви, видача направлення на проходження комісії облМСЕК, запит до місцевого ВРЕР. Після отримання висновку облМСЕК формується особова справа, яка передається головному управлінню праці та соціального захисту населення.

Строк надання послуги, а також строк здійснення дій, прийняття рішень у процесі надання послуги

Розгляд заяви – 3 дні. Передача до головного управління особової справи – 7 днів.

Перелік підстав для відмови у наданні послуги

Висновок про відсутність медичних показників для забезпечення автотранспортом; непридатність до керування інваліда загального захворювання; відсутність члена сім’ї, який може керувати автомобілем; наявність власного автомобіля, зареєстрованого у підрозділах МВС протягом останніх 7 років.

Опис результату, який повинен отримати одержувач

Заявник отримує повідомлення про надання послуги, який засвідчується підписом посадової особи.

Платність або безоплатність надання послуги та розмір плати, якщо вона передбачена

Послуга надається безоплатно.

 

Вимоги до посадових осіб, які безпосередньо надають послуги та їх кваліфікація

Вимоги встановлені законодавством України про державну службу, нормативно-правовими актами райдержадміністрації та положенням про Управління.

Місце надання послуги з урахуванням транспортної та пішохідної доступності

Управління праці та соціального захисту населення Олександрывськоъ райдержадміністрації

 84000, смт. Олександрывка, пл. Жовтнева, 1

Режим роботи органу, порядок прийому одержувачів, у тому числі можливість одержання бланків запитів про надання послуги та їх реєстрації

Одержувачі адміністративної послуги можуть отримати консультаційну допомогу з питань, пов’язаних з надання послуги за контактним телефоном  5-29-37.
Прийом документів, необхідних для надання адміністративної послуги, здійснюється: з 8.
30 до 13.00
та з 14.00 до 17.30

Черговість надання послуги у випадку перевищення попиту на послугу над можливістю її надання без очікувань, у тому числі терміни і умови очікування надання послуги

Послуга надається в порядку надходження заявок, який визначається за датами їх реєстрації, у терміни, визначені законодавством.

Вимоги до інформаційного забезпечення надання одержувача при зверненні за одержанням та у ході надання послуги

Інформація про цей Стандарт та про надання адміністративної послуги надається одержувачі безкоштовним шляхом.

Особливості надання послуги особам похилого віку та інвалідам

Під час надання адміністративної послуги поділ одержувачів на категорії не передбачається.

Порядок подачі, реєстрації і розгляду скарг на недотримання стандарту

Скарга на недотримання Стандарту може адресуватись до управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації і розглядається в терміни згідно з чинним законодавством. Скарга надсилається поштою на адресу : 12501, м. Коростишів, вул. К.Лібкнехта,18

Порядок виправлення можливих недоліків наданої послуги і відшкодування збитків одержувачу

Відшкодування одержувачеві адміністративної послуги збитків не передбачено.

 

Hello-Site.ru. Бесплатный конструктор сайтов.