Відділ прийняття рішень входить до складу Управління праці та соціального захисту населення , як структурний підрозділ.

До складу входять: начальник відділу - Молодика Валентина Борисівна,

                                головний спеціаліст - Свириденко Зоя Олексіївна.

Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України і Законами України, Указами Президента України постановами та розпорядженнями Верховної ради України, Кабінету Міністрів, наказами Міністерства праці та соціальної політики, Головного управління праці та соціального захисту населення Донецької облдержадміністрації, актами законодавства, що стосуються державної служби, інструкцією з діловодства, іншими нормативно-правовими актами, що регулюють розвиток системи надання адресної соціальної допомоги та пільг.

Відділ здійснює керівництво у сфері соціального захисту та соціального забезпечення пенсіонерів, інвалідів, одиноких непрацездатних громадян, дітей-сиріт, одиноких матерів, багатодітних, сімей з дітьми, а також малозабезпечених сімей, інших соціально незахищених громадян, які потребують допомоги і соціальної підтримки з боку держави.

Відділ очолює начальник відділу, який призначається та звільняється з посади начальником Управління праці та соціального захисту населення у відповідності з вимогами Законів України "Про державну службу”, „Про службу в органах місцевого самоврядування” та підпорядковується безпосередньо  заступнику начальника Управління з питань адресної соціальної допомоги.

Основними напрямки роботи відділу є:

Забезпечення соціального захисту населення малозабезпечених громадян.

 Забезпечення у межах своїх повноважень дотримання законодавства про соціальний захист населення, що потребують підтримки.

Правильне і своєчасне призначення встановлених законодавством державних допомог.

Надання адресної соціальної допомоги і підтримка малозабезпеченим громадянам і сім’ям з дітьми, призначення та виплата цільової грошової допомоги на прожиття, здійснення компенсаційних заходів соціального захисту населення.

Надання субсидії для відшкодування витрат на оплату житлові-комунальних послуг, твердого побутового палива та їх перерахування згідно законодавства.

Основними обов’язками відділу є:

Організовує роботу, пов’язану з вирішенням питань соціального захисту населення и, соціально незахищених громадян, інвалідів, надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного палива.

Забезпечує призначення соціальних допомог та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного палива малозабезпеченим і сім′ям та сім′ям з дітьми.

Здійснює перерахунок раніше призначених соціальних допомог у межах встановленого терміну дії, у випадках визначених законодавством.

Проводить інвентаризацію особових справ і особових рахунків осіб, які одержують різні види допомоги, в установленому законодавством порядку.

Забезпечує своєчасне надання необхідних даних для складання звітності.

Здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

 

 

 

Hello-Site.ru. Бесплатный конструктор сайтов.