«Соціальний захист»

 

    На виконання постанови КМУ від 29.01.2003 № 117 "Про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги ” в районі проводиться персоніфікований облік пільгової категорії громадян.

    Організовано збирання, систематизація та зберігання інформації про фізичних осіб, які мають право на пільги, відповідно до діючого законодавства.

     Забезпечується автоматизоване використання інформації про  пільговиків, інформація про яких внесена до Реєстру при розрахунках з організаціями і підприємствами – надавачами  послуг за надані пільги окремим категоріям громадян. Розрахунки здійснюються по пільговиках, по яких не виявлено розбіжностей. Постійно удосконалюються методи організації роботи на основі запровадження сучасних інформаційних технологій, використання банків даних, комп’ютерної техніки, засобів зв’язку .   

    Так, станом на 01.01.2012 до Єдиного державного  автоматизованого реєстру включено 7094 осіб пільгової категорії: це ветерани війни – 1232, ветерани праці – 2205, ветерани МВС та військової служби – 16, реабілітовані громадяни – 4, громадяни , які постраждали внаслідок  ЧАЕС – 108, пожежник  на пенсії – 1 , інвалід військової служби – 5, ветеран СБУ -1,міліціонер на пенсії – 6, педагогічний працівник на пенсії – 164, сільський медик на пенсії – 62, сільський працівник бібліотеки на пенсії – 5, багатодітна сім’я – 158, дитина багатодітної сім’ї – 525, інвалід загального захворювання – 721, діти-війни – 1881.  В порівнянні з 2010 роком очікувана кількість осіб, що мають право на пільги, збільшилась на 1270 чоловік.

   Проводиться автоматизована звірка інформації по пільговій категорії населення з організаціями надавачами послуг :

-          ОВ «Дружківкатепломережа»;

-          Краматорське Управління по газопостачанню і газифікації;

-      Краматорське ЛВУМГ УМГ «Донбастрансгаз» ДК «Укртрансгаз»;

-   Олександрівське житлово-комунальне підприємство;

-   Комунальне підприємство «Компанія»Вода Донбасу»;

-   Олександрійський РЕМ;

-   ЗАТ «Укртелеком»

     В поточному році з державного бюджету надавались пільги ветеранам війни, дітям війни, особам, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, ветеранам органів внутрішніх справ, педагогам, медикам, багатодітним сім’ям.     Очікувана кількість одержувачів пільг зазначеного контингенту становитиме  3621 чол.

     Видатки бюджету для надання пільг на житлово – комунальні послуги складуть 1387,7 тис.грн.

     Відповідно до статті 102 Бюджетного кодексу України   надаються пільги на тверде паливо та скраплений газ. Кількість отримувачив компенсації становитиме 1514 чоловік. Видатки бюджету на надання компенсації на тверде паливо та скраплений газ складуть 385,340 тис. грн. Станом на 01.01.2012 виплачено компенсацію 1110 пільговикам на суму 286,973 тис. грн.

    Згідно до постанови Кабінету Міністрів України від  12 серпня 2010 № 887 надається компенсація особам, які мають право на безоплатне отримання вугілля на побутові потреби, але проживають у будинках з центральним опаленням. 

   На зазначену компенсацію мають право 9 чоловік. Витрати , передбачені бюджетом  становлять 21,77 тис. грн..

      Підтримується система соціального захисту незахищених верств населення – надання адресної допомоги і забезпечення матеріальної підтримки малозабезпечених сімей, сімей з дітьми, дітей-інвалідів, дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

       З метою вдосконалення механізму  інформованості населення щодо діючих законодавчих актів стосовно пільг, субсидій, державних допомог та інших питань, що перебувають у компетенції управління праці та соціального захисту населення, управління систематично готує статті у ЗМІ та оприлюднює інформацію селищній та сільських радах. Також організовуються виїзні прийоми, що робить більш доступнішу мережу соціального захисту. Доведення до населення порядку призначення виплат особам, які надають соціальні послуги, сприяло збільшенню звернень населення району за цією допомогою.

    Протягом 2011 року було організовано 20 виїзних прийомів, де були прийняті 161 особу, опубліковано 19 статей з питань соціальних виплат та пільг.

          Через управління праці близько 1.7 тис.  громадян в  районі отримують різні види соціальної допомоги.    У відповідності з набравши чинності з 1 січня 2002 року Законом України „Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям ” отримувачами цього виду допомоги стали у 2011 році  217  чол.  Загальна сума допомоги склала 689,6 тис. грн.       Очікувані витрати на виплату зазначеної допомоги у 2010 році  складуть 920,4 тис.грн.

  Законом України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам» інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам надано право на матеріальне забезпечення за рахунок коштів Державного бюджету України шляхом призначення державної соціальної допомоги. Чисельність отримувачив даної допомоги за 2011 рік  склала 173 чол.

        На сьогодні в Україні діє механізм державної допомоги сім’ям з дітьми, який запроваджено у 2002 році Законом України "Про державну допомогу сім’ям з дітьми”.        Зокрема, у 2011 році допомогу при народженні дитини призначено: 291сім’ям,  допомога одиноким матерям - 398 особам,  допомога по догляду за дитиною до 3-х років 674 сім’ї, допомога по вагітності та пологах виплачена 88 особі.

З метою державної підтримки сімей, які усиновили дитину з числа дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування, з 1 січня 2011 року призначається державна допомога при усиновленні дитини Протягом року 3 особи отримали допомогу.

Державну допомогу сім’ям з дітьми  отримують близько  1700 осіб. Очікувані витрати на виплату зазначеної допомоги складуть до кінця року 10567,3 тис. грн.

Згідно діючих законодавчих актів, спрямованих на соціальну підтримку будинків сімейного типу та прийомних сімей, управлінням праці та соціального захисту населення налагоджено роботу разом зі службою у справах дітей по створенню умов для вкорінення прогресивних методів виховання дітей в умовах прийомної сім’ї. На теперішній час у районі створено 3 прийомні сім»ї, де виховуються  4 прийомні дитини. Протягом року сім’ї своєчасно отримували державну допомогу, загальні видатки за звітний період склали 74,4 тис.грн.

        Тимчасову державну допомогу згідно постанови Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2006 № 189 «Про затвердження порядку призначення та виплати тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме» отримує 10 осіб, за 2011 рік на даний вид допомоги витрати складуть 36,9 тис. грн.

     Одним з механізмів забезпечення адресного соціального захисту сімей в умовах нестійкої економіки стала Програма житлових субсидій .

     Інформованість населення про необхідність оформлення житлових субсидій  при зростанні тарифів підвищила кількість звернень. Протягом 2011 року зареєстровано понад 250 звернень, призначена субсидія 228 сім’ям, проведено 396  перерахунків за фактом надання послуг та у зв’язку з підвищенням тарифів. Загальні видатки склали 800,12 тис.грн.

    З метою підтвердження права на призначення всіх видів допомог на протязі  2011 року державним соціальним інспектором обстежено 170 сімей. Проведено 21 перевірок достовірності інформації про доходи та майновий стан отримувачив допомог, при цьому не виявлено фактів неповної або недостовірної інформації про доходи та майновий стан.

    На 01.01.2012 в районі 291 сім’ям призначено допомогу при народженні дитини. Державним соціальним інспектором з метою контролю цільового використання даної допомоги вибірково обстежено 49 сімей, у тому числі 25 сімей перевірено із залученням представників органів у справах сім’ї, дітей та молоді, опіки та піклування місцевого самоврядування.

    В районі забезпечено організацію роботи в частині надання житлових субсидій населенню за спрощеним порядком.

   Прийом громадян здійснюється щоденно, без обідньої перерви. 

   Протягом року прийнято 1078 заяв з питань призначення субсидій та державних допомог.

       В районі  здійснюється призначення щомісячної компенсаційної виплати непрацюючим фізичним особам, які постійно надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які нездатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами). Протягом 2011 року таку компенсацію отримають 28  осіб на суму  31,0 тис. грн.

         В  2011 році  в районі  забезпечено 7 інвалідів  технічними засобами реабілітації, видано 17 одиниць технічних засобів реабілітації (візки, милиці,  палиці тощо), також видано 32 направлення на безкоштовне виготовлення протезно-ортопедичних виробів. Внесення інформації до Централізованого банку даних  з проблем інвалідності стосовно видачі ТЗР становить 100%.

Забезпечено санаторно-курортними путівками 7 учасників війни, 2 загального захворювання.

Надано з місцевого бюджету матеріальна допомога в сумі 4,9 тис.грн. 21 особі, з держбюджету 2 чоловіка на суму 0,8 тис.грн.    

 В районі на 01.01.2012 перебуває на обліку 141 особа, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, з них 21 дитина.

  Фінансування видатків на реалізацію програм соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, протягом року здійснюється відповідно до затвердженого річного розпису асигнувань загального фонду Державного бюджету, яким передбачено фінансування у сумі   360500,00 грн., які використані у повному обсязі за програмами, передбаченими на виплату компенсацій громадянам, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи, за продукти харчування; виплату підвищеної стипендії, допомогу сім’ям з дітьми та безплатне харчування дітей, компенсацію за шкоду, заподіяну здоров’ю, щорічну допомогу на оздоровлення та забезпечення безкоштовними ліками за рецептами лікарів.

   За звітний період від Міністерства праці та соціальної політики України для санаторного лікування даної категорії громадян надійшло 6 санаторно-курортних путівки, які видані на оздоровлення 3 постраждалих громадян.

За сприянням райдержадмiнiстрацii управлінням здійснюється підтримка в робочому стані та технічне обслуговування комп’ютерної та офісної техніки.     

    Проводяться заходи для підтримки в актуальному стані бази даних всіх видів соціальної підтримки (допомог, пільг, житлових субсидій, компенсацій та інших).Продовжується робота в єдиній системі обміну електронними документами. Проведені заходи щодо розмежування доступу до використання накопиченої інформації.

      Постійно ведеться робота по анкетуванню осіб, звільнених з місць позбавлення волі. За рік звернулось 28 осіб. Загальна база про анкетованих налічує інформацію по 28 особам.

Hello-Site.ru. Бесплатный конструктор сайтов.