ЗАТВЕРДЖЕНО

 Наказом начальника управління праці та соціального захисту населення Олександрівської райдержадміністрації

 від 25.12.2009 року № 61


 Стандарт
надання адміністративної послуги
Видача засобів реабілітації

Зміст стандарту

Опис стандарту

Нормативно правові акти, що стосуються надання послуги

Закон України „Про основи соціальної захищеності інвалідів України ”
Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 08.12.03 № 331, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 23.12.03. № 1205/ 8527 „Про затвердження інструкції про порядок забезпечення населення України технічними засобами реабілітації”

Перелік категорій одержувачів, у тому числі вразливих верств населення

Інваліди, діти-інваліди; діти віком до 18 років; жінки після мастектомії (забезпечення протезом молочної залози); особи похилого віку (з ампутаціями нижніх або верхніх кінцівок);ветерани військової служби, ветерани органів внутрішніх справ та ветерани пожежної охорони.

Перелік документів, необхідних для надання послуги

1. Заява. 2. Паспорт або свідоцтво про народження (для осіб віком до 16 років. 3. Висновок МСЕК  (про встановлення інвалідності). 4. Ідентифікаційний номер. 5. довідка про реєстрацію місця проживання для дітей-інвалідів. 6.Посвідчення. 7. Індивідуальна програма реабілітації. 8. Довідка ВКК .

Склад і послідовність дій одержувача та адміністративного органу, опис етапів надання послуги

Розгляд та реєстрація заяви, формування особистої справи, заповнення картки, занесення особистих даних до ЦБІ, формування направлення, видача направлення на забеспечення або видача засобу реабілітації.

Строк надання послуги, а також строк здійснення дій, прийняття рішень у процесі надання послуги

Розгляд справи 3 дні.

Перелік підстав для відмови у наданні послуги

Відмова в наданні засобів реабілітаціїє втрата статусу інваліда чи іншого статусу, що надає право на пільги, а також виїзд на постійне місце проживання за кордон.

Опис результату, який повинен отримати одержувач

Видача направлення на забезпечення засобу реабілітації або видача технічного засобу реабілітації.

Платність або безоплатність надання послуги та розмір плати, якщо вона передбачена

Послуга надається безоплатно.

Вимоги до посадових осіб, які безпосередньо надають послуги та їх кваліфікація

Вимоги встановлені законодавством України про державну службу, нормативно – правовими актами райдержадміністрації та положенням про Управління .

Місце надання послуги з урахуванням транспортної та пішохідної доступності

Управління праці та соціального захисту населення Олександрывськоъ райдержадміністрації

 84000, смт. Олександрывка, пл. Жовтнева, 1

Режим роботи органу, порядок прийому одержувачів, у тому числі можливість одержання бланків запитів про надання послуги та їх реєстрації

Одержувачі адміністративної послуги можуть отримати консультаційну допомогу з питань, пов’язаних з наданням послуги за контактним телефоном  2-19-45
Прийом документів, необхідних для надання адміністративної послуги, здійснюється з 8.
30 до 13.00 та з 14.00 до 17.30

Черговість надання послуги у випадку перевищення попиту на послугу над можливістю її надання без очікувань, у тому числі терміни і умови очікування надання послуги

Послуга надається в порядку надходження заяви до комісії, який визначається за датами їх реєстрації, або одночасно після закінчення строку їх приймання та відповідних документів у терміни, визначені законодавством.

Вимоги до інформаційного забезпечення надання одержувача при зверненні за одержанням та у ході надання послуги

Інформація про цей Стандарт та про надання адміністративної послуги надається одержувачі безкоштовним шляхом:
   за контактним телефоном  2-19-45

Особливості надання послуги особам похилого віку та інвалідам

Під час надання адміністративної послуги поділ одержувачів на категорії не передбачається.

Порядок подачі, реєстрації і розгляду скарг на недотримання стандарту

Скарга на недотримання Стандарту може адресуватись до управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації і розглядається в терміни згідно з чинним законодавством. Скарга надсилається поштою на адресу управління: 84000, смт. Олександрівка, пл.. Жовтнева, 1

Порядок виправлення можливих недоліків наданої послуги і відшкодування збитків одержувачу

Відшкодування одержувачеві адміністративної послуги збитків не передбачено.

 

Hello-Site.ru. Бесплатный конструктор сайтов.