ЗАТВЕРДЖЕНО

 Наказом начальника управління праці та соціального захисту населення Олександрівської райдержадміністрації

 від 25.12.2009 року № 61


Стандарт
надання адміністративної послуги
Видача санаторно-курортних путівок

Зміст стандарту

Опис стандарту

Нормативно-правові акти, що стосуються надання послуги

Закон України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”. Закон України „Про основи соціальної захищеності інвалідів України”. Закон України „Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні”. Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 10.08.2001 року №339, зареєстрований Міністерстві юстиції України 21.11.2001 року №976/6167 „Про затвердження Інструкції про порядок обліку, зберігання, розподілу та видачі путівок до санаторно-курортних та інших лікувально-оздоровчих установ в органах соціального захисту населення України”

Перелік категорій одержувачів, у тому числі вразливих верств населення

Інваліди війни,учасники війни, інваліди загального захворювання, інваліди дитинства, ветерани праці, члени сімей померлих ветеранів війни

Перелік документів, необхідних для надання послуги

Довідка 070-О, пільгове посвідчення, паспорт, ідентифікаційний код

Склад і послідовність дій одержувача та адміністративного органу, опис етапів надання послуги

Після отримання необхідних документів особа ставиться на облік та отримує путівку в порядку черги

Строк надання послуги, а також строк здійснення дій, прийняття рішень у процесі надання послуги

-

Перелік підстав для відмови у наданні послуги

Невідповідність категорії

Опис результату, який повинен отримати одержувач

Отримання санаторно-курортної путівки

Платність або безплатність надання послуги та розмір плати, якщо вона передбачена

Безоплатно

Вимоги до посадових осіб, які безпосередньо надають послуги та їх кваліфікація

Вища економічна або юридична освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра.

Стаж роботи на державній службі не менше 3 років або у інших сферах не менше 5 років

Місце надання послуги з урахуванням транспортної та пішохідної доступності

Управління праці та соціального захисту населення Олександрывськоъ райдержадміністрації

 84000, смт. Олександрівка, пл. Жовтнева, 1

Режим роботи органу, порядок прийому одержувачів, у тому числі можливість одержання бланків запитів про надання послуги та їх реєстрації

Одержувачі адміністративної послуги можуть отримати консультаційну допомогу з питань, пов’язаних з наданням послуги за контактним телефоном  5-29-37
Прийом документів, необхідних для надання послуги здійснюється:
з 8.30 до 13.00 та з 14.00 до 17.30

Черговість надання послуги у випадку перевищення попиту на послугу над можливістю її надання без очікувань, у тому числі терміни і умови очікування надання послуги

Отримують за чергою

Вимоги до інформаційного забезпечення надання одержувача при зверненні за одержанням та у ході надання послуги

Забезпечення надання повної та достовірної інформації

Особливості надання послуги особам похилого віку та інвалідам

Створення належних умов надання послуги

Порядок подачі, реєстрації і розгляду скарг за недотримання стандарту

Скарги розглядаються в місячний термін з дня реєстрації

Порядок виправлення можливих недоліків наданої послуги і відшкодування збитків одержувачу

-

 

 

Hello-Site.ru. Бесплатный конструктор сайтов.