ЗАТВЕРДЖЕНО

 Наказом начальника управління праці та соціального захисту населення Олександрівської райдержадміністрації

 від 25.12.2009 року № 61

 

 

 

Стандарт
надання адміністративної послуги
Реєстрація колективних договорів, додатків і змін до них

Зміст стандарту

Опис стандарту

Нормативно правові акти, що стосуються надання послуги

Глава ІІ Кодексу законів про працю;
Закон України від 01.07.93 № 3356-12 „Про колективні договори та угоди”
Постанова Кабінету Міністрів від 05.04.94 № 225 „Про порядок повідомної реєстрації галузевих і регіональних угод, колективних договорів”.

Перелік категорій одержувачів, у тому числі вразливих верств населення

Підприємства, установи та організації району, з ознакою юридичної особи.

Перелік документів, необхідних для надання послуги

Для надання адміністративної послуги подається до управління проект колективного договору

Склад і послідовність дій одержувача та адміністративного органу, опис етапів надання послуги

Послуга вважається здійсненою після державної реєстрації колективних договорів, додатків і змін до них.

Строк надання послуги, а також строк здійснення дій, прийняття рішень у процесі надання послуги

Термін надання послуги 10 днів з моменту подачі колективного договору, додатків і змін до них

Перелік підстав для відмови у наданні послуги

Для відмови у наданні послуги немає.

Опис результату, який повинен отримати одержувач

Державна реєстрація договору, додатків і змін до них.

Платність або безоплатність надання послуги та розмір плати, якщо вона передбачена

Дана послуга надається безоплатно.

Вимоги до посадових осіб, які безпосередньо надають послуги та їх кваліфікація

Вимоги встановлені законодавством України про державну службу;
нормативно – правові акти райдержадміністрації;
положення про управління

Місце надання послуги з урахуванням транспортної та пішохідної доступності

Управління праці та соціального захисту населення Коростишівської райдержадміністрації

Режим роботи органу, порядок прийому одержувачів, у тому числі можливість одержання бланків запитів про надання послуги та їх реєстрації

Одержувачі адміністративної послуги можуть отримати консультаційну допомогу з питань, пов’язаних з наданням послуги за контактним телефоном  2-19-45
Прийом документів, необхідних для надання послуги здійснюється:
з 8.30 до 13.00 та з 14.00 до 17.30

Черговість надання послуги у випадку перевищення попиту на послугу над можливістю її надання без очікувань, у тому числі терміни і умови очікування надання послуги

Послуга надається в порядку надходження договорів за датами їх реєстрації, у терміни, визначені законодавством.

 

Вимоги до інформаційного забезпечення надання одержувача при зверненні за одержанням та у ході надання послуги

Інформація про цей Стандарт та про надання адміністративної послуги надається одержувачі безкоштовним шляхом:
  за контактним телефоном  21945

Особливості надання послуги особам похилого віку та інвалідам

Під час надання адміністративної послуги поділ одержувачів на категорії не передбачається.

Порядок подачі, реєстрації і розгляду скарг на недотримання стандарту

Скарга на недотримання Стандарту може адресуватись до управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації і розглядається в терміни згідно з чинним законодавством. Скарга надсилається поштою на адресу: 84000, смт. Олександрівка, пл.. Жовтнева, 1, каб. № 2

Порядок виправлення можливих недоліків наданої послуги і відшкодування збитків одержувачу

Відшкодування одержувачеві адміністративної послуги збитків не передбачено.

 

Hello-Site.ru. Бесплатный конструктор сайтов.