УПРАВЛІННЯ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ

ОЛЕКСАНДРІВСЬКОЇ  РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

 

Н А К А З

 

 

___» _________2011р. №____

смт Олександрівка

 

 

Про організацію виконання

Закону України «Про доступ

до публічної інформації»

 

           З метою встановлення єдиного порядку опрацювання запитів на публічну інформацію, забезпечення прозорості та відкритості в діяльності управління праці та соціального захисту населення, реалізації права кожного на доступ до публічної інформації, на виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації», Указу Президента України від 05.05.2011 №547/2011 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації», керуючись наказом головного управління праці та соціального захисту населення від 25.05.2011 № 42/2 «Про організацію виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» та розпорядженням голови райдержадміністрації від 10.05.2011 №175 «Про організацію виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації»  

 

 НАКАЗУЮ:

 

1. Встановити, що відповідно до статті 13 Закону України «Про доступ до публічної інформації»( далі – Закон) управління праці та соціального захисту населення є розпорядником інформації, що отримана або створена в процесі реалізації управлінням своїх повноважень та виконання обов’язків, передбачених чинним законодавством, та яка знаходиться у володінні управління.

 

2. Управління праці та соціального захисту населення не є розпорядником інформації за запитами на інформацію стосовно інформації:

    2.1 Інших органів влади України, органів місцевого самоврядування, органів влади інших держав, міжнародних організацій.

    2.2 Яка може бути отримана шляхом узагальнення, аналітичної обробки даних або потребує створення в інший спосіб.

 

3. Затвердити:

    3.1 Форму письмового інформаційного запиту (додається).

    3.2 Порядок  складання, подання та розгляду інформаційних запитів управлінню праці та соціального захисту населення (додається)

 

4. головному спеціалісту з кадрової роботи (Карпенко) запровадити реєстрацію інформаційних запитів ( в томі числі отримані в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою)).

 

5. Головному спеціалісту з кадрової роботи (Карпенко)протягом місяця з дати прийняття наказу забезпечити:

- перелік документів, які містять публічну інформацію( згідно з номенклатурою справ та з урахуванням вимог статей 14,15 Закону) та знаходяться у володінні управління, та запитів на публічну інформацію;

-   перелік відомостей, які становлять службову, конфіденційну інформацію.

 

6. Визначити:

6.1 Кабінет №9 спеціальним службовим приміщенням для роботи запитувачів із документами, що містять публічну інформацію.

6.2 Номер телефону 2-19-54, факс 2-19-54 для отримання запитів на інформацію.

6.3 Адресу електронної пошти для отримання запитів на інформацію upr1434@ukr.net.

 

7. Відділу бухгалтерського обліку (Кулакова), вжити заходів щодо створення умов для роботи запитувачів з документами чи їх копіями.

 

8. Відділу автоматизованої обробки інформації та контролю за призначенням соціальних виплат (Івченко) спільно з юрисконсультом (Скокова):

8.1 Протягом місяця від дати прийняття наказу внести пропозиції щодо впорядкування веб – сайту управління у відповідності із вимогами Закону.

8.2 Розмістити на офіційному веб – сайті управління форму письмового запиту на публічну інформацію та перелік відомостей, що становлять службову інформацію.

8.3  Організувати інформування населення про права громадян, передбачені Законом України «Про доступ до публічної інформації».

 

9. Начальникам відділів спільно з головним спеціалістом з кадрової роботи  та юрисконсультом  забезпечити систематичне та оперативне оприлюднення:

 

- інформації про діяльність управління, прийняті рішення та інша інформація, визначена у ч.1 статті 15 Закону, не пізніше п’яти робочих днів з дня їх прийняття із зазначенням дати оприлюднення документа і дати оновлення інформації;

-  проектів нормативно – правових актів – не пізніше як за 20 робочих днів до дати їх розгляду з метою прийняття.

 

10. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

 

Начальник управління                                                                 Т.В.Хлопова

 

 

 

 

Hello-Site.ru. Бесплатный конструктор сайтов.