ЗАТВЕРДЖЕНО

 Наказом начальника управління праці та соціального захисту населення Олександрівської райдержадміністрації

 від 25.12.2009 року № 61


 Стандарт
надання адміністративної послуги
Встановлення статусу учасника війни особам, які народились до 31.12.1932 року і з поважних причин не мають можливості подати документи, що підтверджують факт роботи під час війни 1941-1945 років.

 Зміст стандарту

Опис стандарту

Нормативно правові акти, що стосуються надання послуги

Закон України „Про статус ветеранів війни, гарантій їх соціального захисту”,
№ 3551 - ХІІ від 22.10.093. із змінами.
Типове положення про комісії для розгляду питань пов’язаних із встановленням статусу учасника війни, затверджене наказом Міністерства соціального захисту населення України від 30.05.96 № 79 із змінами внесеними наказом Мінпраці від 06.08.03 № 218

Перелік категорій одержувачів, у тому числі вразливих верств населення

Особи похилого віку, які народились до 31.12.1932 року, та які з поважних причин не мають можливості подати необхідні документи для підтвердження послуги.

Перелік документів, необхідних для надання послуги

Для отримання адміністративної послуги до управління праці та соціального захисту населення подаються такі документи:
заява довільної форми;
документ, що підтверджує особу;
документи, що підтверджують факт роботи під час війни 1941-1945 років

Склад і послідовність дій одержувача та адміністративного органу, опис етапів надання послуги

Документи для надання послуги розглядаються на засіданні комісії для розгляду питань, пов’язаних із встановлення статусу ветерана війни при райдержадміністрації.
Комісія розглядає заяву, заслуховує пояснення громадян, які їх подали, свідків, представників державних органів, рад ветеранів, досліджує інші покази.

Строк надання послуги, а також строк здійснення дій, прийняття рішень у процесі надання послуги

Документи, для надання послуги, розглядаються комісією протягом десяти днів з дня подання заяви.

Перелік підстав для відмови у наданні послуги

Підставою для відмови послуги є відсутність факту роботи під час війни 1941-1945 роки.

Опис результату, який повинен отримати одержувач

Рішення про надання чи відмову статусу надається на протязі одного місяця.

Платність або безоплатність надання послуги та розмір плати, якщо вона передбачена

Послуги надаються безоплатно

 

Вимоги до посадових осіб, які безпосередньо надають послуги та їх кваліфікація

Вимоги встановлені законодавством України про державну службу, нормативно – правовими актами райдержадміністрації та положенням про Управління .

Місце надання послуги з урахуванням транспортної та пішохідної доступності

Документи, необхідні для надання адміністративної послуги, подаються за адресою управління праці та соціального захисту населення:
12501, м. Коростишів,
вул. К.Лібкнехта, 18

Режим роботи органу, порядок прийому одержувачів, у тому числі можливість одержання бланків запитів про надання послуги та їх реєстрації

Одержувачі адміністративної послуги можуть отримати консультаційну допомогу з питань, пов’язаних з наданням послуги за контактним телефоном  5-29-39 .
Прийом документів, необхідних для надання адміністративної послуги, здійснюється з 8.
30 до 13.00 та з 14.00 до 17.30

Черговість надання послуги у випадку перевищення попиту на послугу над можливістю її надання без очікувань, у тому числі терміни і умови очікування надання послуги

Послуга надається в порядку надходження заяви до комісії, який визначається за датами їх реєстрації, або одночасно після закінчення строку їх приймання та відповідних документів у терміни, визначені законодавством.

Вимоги до інформаційного забезпечення надання одержувача при зверненні за одержанням та у ході надання послуги

Інформація про цей Стандарт та про надання адміністративної послуги надається одержувачі безкоштовним шляхом.

Особливості надання послуги особам похилого віку та інвалідам

Під час надання адміністративної послуги поділ одержувачів на категорії не передбачається.

Порядок подачі, реєстрації і розгляду скарг на недотримання стандарту

Скарга на недотримання Стандарту може адресуватись до управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації і розглядається в терміни згідно з чинним законодавством.

Порядок виправлення можливих недоліків наданої послуги і відшкодування збитків одержувачу

Відшкодування одержувачеві адміністративної послуги збитків не передбачено.

 

Hello-Site.ru. Бесплатный конструктор сайтов.