ЗАТВЕРДЖЕНО

 Наказом начальника управління праці та соціального захисту населення Олександрівської райдержадміністрації

 від 25.12.2009 року № 61


 Стандарт
надання адміністративної послуги
Сприяння в оформленні документів для отримання путівки в будинки – інтернати різних типів.
 

Зміст стандарту

Опис стандарту

Нормативно правові акти, що стосуються надання послуги

Типове Положення про дитячий будинок – інтернат;
Типове Положення про будинок – інтернат для громадян похилого віку та інвалідів, педіатричний пансіонат, пансіонат для ветеранів війни і праці;
Типове Положення про психоневрологічний інтернат, затверджені Наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29.12.01 № 549

Перелік категорій одержувачів, у тому числі вразливих верств населення

Одинокі особи похилого віку, інваліди І-ІІ групи .Які за станом здоров’я потребують стороннього догляду, які не мають працездатних родичів, зобов’язаних їх утримувати за законом з поважних причин.

Перелік документів, необхідних для надання послуги

 

 1. Заява на стандартному бланку.
 2. Медична карта престарілого.
 3. Довідка сільської ради про склад сім’ї. (2 шт.).
 4. Акт обстеження матеріально-побутових умов. (2 шт.)
 5. Довідка ЛКК про профіль пансіонату.
 6. Копія коду. (2 шт.)
 7. Копія паспорту. (2 шт.)
 8. Довідка про групу інвалідності з діагнозом. (2 шт.) з Пенсійного Фонду.
 9. Довідка про розмір пенсії.
 10. Характеристика.
 11. Довідка про земельний пай.
 12. Довідка про наявність житла.

        Фотографія (2 шт.)

Склад і послідовність дій одержувача та адміністративного органу, опис етапів надання послуги

Розгляд та реєстрація заяви. Видача направлення на проходження медичної комісії, перевірка документів, формування справи та передача справи до головного управління.

Строк надання послуги, а також строк здійснення дій, прийняття рішень у процесі надання послуги

Розгляд справи здійснюється протягом 1 місяця.

Перелік підстав для відмови у наданні послуги

Відсутність вказаних документів, наявність дітей, які мають можливість доглядати.

Опис результату, який повинен отримати одержувач

Поселення до геріатричного пансіонату, психоневрологічного інтернату.

Платність або безоплатність надання послуги та розмір плати, якщо вона передбачена

Безоплатно.

Вимоги до посадових осіб, які безпосередньо надають послуги та їх кваліфікація

Вимоги встановлені законодавством України про державну службу, нормативно – правовими актами райдержадміністрації та положенням про Управління .

Місце надання послуги з урахуванням транспортної та пішохідної доступності

Документи, необхідні для надання адміністративної послуги, подаються за адресою управління праці та соціального захисту населення:
  84000, cмт. Олександрівка, пл. Жовтнева, 1, каб. № 1

Режим роботи органу, порядок прийому одержувачів, у тому числі можливість одержання бланків запитів про надання послуги та їх реєстрації

Одержувачі адміністративної послуги можуть отримати консультаційну допомогу з питань, пов’язаних з наданням послуги за контактним телефоном  2-19-45.
Прийом документів, необхідних для надання адміністративної послуги, здійснюється з 8.30 до 13.00 та з 14.00 до 17.30

Черговість надання послуги у випадку перевищення попиту на послугу над можливістю її надання без очікувань, у тому числі терміни і умови очікування надання послуги

Послуга надається в порядку надходження заяви до комісії, який визначається за датами їх реєстрації, або одночасно після закінчення строку їх приймання та відповідних документів у терміни, визначені законодавством.

Вимоги до інформаційного забезпечення надання одержувача при зверненні за одержанням та у ході надання послуги

Інформація про цей Стандарт та про надання адміністративної послуги надається одержувачі безкоштовним шляхом:
   за контактним телефоном  2-19-45

Особливості надання послуги особам похилого віку та інвалідам

Під час надання адміністративної послуги поділ одержувачів на категорії не передбачається.

Порядок подачі, реєстрації і розгляду скарг на недотримання стандарту

Скарга на недотримання Стандарту може адресуватись до управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації і розглядається в терміни згідно з чинним законодавством. Скарга надсилається поштою на адресу : 84000, смт. Олександрівка, пл.. Жовтнева, 1

Порядок виправлення можливих недоліків наданої послуги і відшкодування збитків одержувачу

Відшкодування одержувачеві адміністративної послуги збитків не передбачено.

 

Hello-Site.ru. Бесплатный конструктор сайтов.