ЗАТВЕРДЖЕНО

 Наказом начальника управління праці та соціального захисту населення Олександрівської райдержадміністрації

 від 25.12.2009 року № 61


Стандарт
надання адміністративної послуги
Призначення усіх видів державної соціальної допомоги

Зміст стандарту

Опис стандарту

Нормативно правові акти, що стосуються надання послуги

Закон України від 22 березня 2001 року
№ 2334 – ІІІ „Про внесення змін до Закону України „Про державну допомогу сім’ям з дітьми”.
Постанова КМУ від 27.12.2001 № 1751 „Про затвердження Порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми”,
Закон України від 16 листопада 2000 року
№ 2109 – ІІІ „Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям - інвалідам .
Постанова КМУ від 26 липня 1996 р. № 832

Перелік категорій одержувачів, у тому числі вразливих верств населення

На отримання послуги мають право:
сім’ї з дітьми;
малозабезпечені сім’ї;
інваліди з дитинства та діти – інваліди;
інваліди І групи або особи похилого віку, які досягли 80- річного віку;
особи, які не мають права на пенсію

Перелік документів, необхідних для надання послуги

Для надання адміністративної послуги ло управління праці та соціального захисту населення подаються такі документи:
заява про призначення послуги, що складається за формрю, затвердженою Мінпраці;
довідка про склад сім’ї;
копія про народження дітей;
довідки про доходи кожного члена сім’ї;
довідки про наявність та розміри земельних ділянок;
копія рішення про усиновлення, встановлення опіки чи піклування.

Склад і послідовність дій одержувача та адміністративного органу, опис етапів надання послуги

Документи, необхідні для призначення адміністративної послуги, подаються особою, яка претендує на послугу.

Строк надання послуги, а також строк здійснення дій, прийняття рішень у процесі надання послуги

Подані документи для надання адміністративної послуги, розглядаються протягом десяти днів з дня подання заяви.

Перелік підстав для відмови у наданні послуги

Підставою для відмови у наданні адміністративної послуги може бути:
відсутність правових підстав;
недостовірні відомості про склад сім’ї, матеріальний та майновий стан;
нецільове використання наданих послуг;

Опис результату, який повинен отримати одержувач

Про призначення послуги, чи про відмову в її призначенні із зазначеними причинами відмови та порядку оскарження цього рішення , заявникові видається чи надсилається письмове повідомлення, яке засвідчується підписом посадової особи, та скріплюється печаткою, протягом п’яти днів після прийняття відповідного рішення.

Платність або безоплатність надання послуги та розмір плати, якщо вона передбачена

Дана послуга надається безоплатно.

Вимоги до посадових осіб, які безпосередньо надають послуги та їх кваліфікація

Вимоги встановлені законодавством України про державну службу;
нормативно – правові акти райдержадміністрації;
положення про управління

Місце надання послуги з урахуванням транспортної та пішохідної доступності

Документи, необхідні для надання послуги, подаються за адресою управління:
  84000, смт. Олександрівка, пл.. Жовтнева, 1, каб. № 2

Режим роботи органу, порядок прийому одержувачів, у тому числі можливість одержання бланків запитів про надання послуги та їх реєстрації

Одержувачі адміністративної послуги можуть отримати консультаційну допомогу з питань, пов’язаних з наданням послуги за контактним телефоном  5-29-36
Прийом документів, необхідних для надання адміністративної послуги, здійснюється: з 8.
30 до 13.00 та з 14.00 до 17.30

Черговість надання послуги у випадку перевищення попиту на послугу над можливістю її надання без очікувань, у тому числі терміни і умови очікування надання послуги

Послуга надається в порядку надходження коштів, які визначаються за датами їх реєстрації у терміни, визначені законодавством.

Вимоги до інформаційного забезпечення надання одержувача при зверненні за одержанням та у ході надання послуги

Інформація про цей Стандарт та про надання адміністративної послуги надається одержувачі безкоштовним шляхом:
 за контактним телефоном  5-29-36

Особливості надання послуги особам похилого віку та інвалідам

Під час надання адміністративної послуги поділ одержувачів на категорії не передбачається.  

Порядок подачі, реєстрації і розгляду скарг на недотримання стандарту

Скарга на недотримання Стандарту може адресуватись до управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації і розглядається в терміни згідно з чинним законодавством. Скарга надсилається поштою на адресу управління:
84000, смт. Олександрівка, пл.. Жовтнева, 1, каб. № 2

Порядок виправлення можливих недоліків наданої послуги і відшкодування збитків одержувачу

Відшкодування одержувачеві адміністративної послуги збитків не передбачено.

 

Hello-Site.ru. Бесплатный конструктор сайтов.